کواکسیال

  • کابل های کواکسیال در انتقال فرکانس های بالا به خصوص فرستنده ها و گیرنده ها، گیرنده های رادیو وتلویزیون به کار میروند.