شرکت سیم و کابل شهاب جم در راستای گسترش نمایندگان فروش خود در استان های زیر نماینده فعال می پذیرد:

1- آذربایجان غربی                                                 7- قزوین

2-بوشهر                                                             8- خوزستان

3- مازندران                                                         9- گیلان   

4- اصفهان                                                           10- مشهد

5- قم                                                                 11- سیستان

6-مرکزی 

برای اطلاعات بیشتر:

شماره تماس: 6-02166756573

شماره مستقیم مدیر بازاریابی: 09125235028

فکس: 66756572-021

ایمیل بازاریابی: Marketingmanager@shahabjam.com