موضوع جستجو: خطوط انتقال - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ساختار سیم و کابل : آن برای خطوط انتقال در محل هایی که جریان به واسطه ولتاژ خیلی بالا، کم بوده و همینطور به خاطر تحمل نیروهای وارده به دکل های انتقال، نیاز به وزن
Error page

Unknown: open(/opt/alt/php70/var/lib/php/session/sess_6p85cfh47a6s0201nlvuv2dh50, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122)

in file: Unknown
on line: 0