موضوع جستجو: سیم شهاب جم - ۷ مورد پیدا شد

۱ . کابل زره دار : ❇️ کابل زره دار یا آرموردار: ✅ کابلی را که در ساختار یا اجزای تشکیل دهنده آن لایه یا بخشی با هدف افزایش استحکام مکانیکی به کار رفته باشد،
۲ . سیم وکابل : سیم یا wire از یک یا چند رشته باریک مسی یا آلومینیومی تشکیل شده که برخی از آنها سیم مفتول یا تک رشته ای و برخی دیگر سیم
۳ . ساختار کابل های سرب و زره دار : کابل های قدرت با هادی مسی و عایق XLPE   ساختار کابل های سرب و زره دار در جدول اختصار جهانی این نوع کابل ها را به طور خلاصه با سه
۴ . کابلهای کنترل انعطاف پذیر شیلد دار : کابل های کنترل انعطاف پذیر شیلد دار کاربرد این نوع کابل ها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خط تولید ، شامل ماشین افزار و تجهیزات حمل
۵ . پیش بینی مس : پیش بینی قیمت های هفته جاری با متوسط نیما و LME  کاتد مس در حدود ۳۶۰۰۰ ریال به ازا هر کیلوگرم افزایشی خواهد بود. شمش آلومنیوم در حدود ۱۹۰۰۰ ریال
۶ . تفاوت بهاء : #تفاوت بهاى فلزات مس و آلومينيوم #كاتد مس در افزایش 14 دلارى به 9361 دلار در تن رسيد. #شمش آلومينيوم با افزایش 1.5 دلارى به 2696 دلار در تن رسيد.
۷ . تفاوت بهاء : #تفاوت بهاى فلزات مس و آلومينيوم #كاتد مس در کاهش 150 دلارى به 9312 دلار در تن رسيد. #شمش آلومينيوم با کاهش 46.5 دلارى به 2667.5 دلار در تن رسيد.