موضوع جستجو: شهاب جم - ۳ مورد پیدا شد

۱ . کابل زره دار : ❇️ کابل زره دار یا آرموردار: ✅ کابلی را که در ساختار یا اجزای تشکیل دهنده آن لایه یا بخشی با هدف افزایش استحکام مکانیکی به کار رفته باشد،
۲ . سیم وکابل : سیم یا wire از یک یا چند رشته باریک مسی یا آلومینیومی تشکیل شده که برخی از آنها سیم مفتول یا تک رشته ای و برخی دیگر سیم
۳ . تست خبر : رساند شرکت شهاب جم از تاریخ 98.12.01 وارد لیست تامین کنندگان کالاهای شرکت توزیع برق استان و شهرستان های اصفهان و شیراز گردیده است.