موضوع جستجو: کابل افشان - ۸ مورد پیدا شد

۱ . روند قیمت مس و آلومینیوم : روند قیمت تا تاریخ 1401/06/16 روز ماه نرخ دلار نیمایی   LME ($) فروردین خرید فروش میانگین شمش آلومینیوم  مس کاتد شنبه 29 265,145 267,553 266,349 یکشنبه 30 265,389 267,800 266,595 دوشنبه 31 266,201 268,619 267,410 2,290.5 7,652.5 سه شنبه 1 266,256 268,675 267,466 2,260.0 7,707.0 چهارشنبه 2 266,403 268,823 267,613     پنجشنبه 3           جمعه 4         میانگین 265,733 268,147 266,940 2,275.25 7,679.75               LME میانگین هفته گذشته 2347.5 7730.1  LME ($) میزان تغییرات -72.3 -50.4 درصد تغییرات -3.08% -0.65% قیمت پایه هفته جاری (ریال) 668,691 2,050,033 قیمت هفته گذشته (ریال) 686,080 2,052,027 میزان تغییرات (ریال) -17,389 -1,994 درصد تغییرات
۲ . سیم و کابل : هادی:قسمتی از کابل که هدایت جریان برق را بر عهده دارد. هادی می تواند از جنس مس، آلومینیوم، آلیاژ آلومینیوم و.... باشد تقسیم بندی هادی از نظر قطر و تعداد رشته:    
۳ . سیم و کابل : سیم و کابل که مانع هدایت جریان برق است  :عایق ها در سیم و کابل به انواع  زیر به کار می روند  عایق نوار پیچ( Lapped insulation) از جنس نوار که در لایه های
۴ . سیم و کابل : ها و کابل ها جلوگیری کند و همچنین خطرات ناشی از خروج جریان برق از هادی را خنثی نماید. سیم ها و کابل ها دارای سطح مقطع های مختلف، انواع عایق
۵ . ساختار کابل های سرب و زره دار : کابل های قدرت با هادی مسی و عایق XLPE   ساختار کابل های سرب و زره دار در جدول اختصار جهانی این نوع کابل ها را به طور خلاصه با سه
۶ . کابلهای کنترل انعطاف پذیر شیلد دار : کابل های کنترل انعطاف پذیر شیلد دار کاربرد این نوع کابل ها برای اتصال اجزاء دستگاه های مورد استفاده در خط تولید ، شامل ماشین افزار و تجهیزات حمل
۷ . کابل خودنگهدار : کابل های خود نگهدار این کابل ها در مواردی که استفاده از خطوط با هادی های لخت هوایی منجر به بروز حوادث خطرات جانی و حوادث می شود و
۸ . سیم وکابل : ایی. اما کابل یا cable از دو یا چند سیم و هادی عایق تشکیل شده است. مانند کابل شبکه، کابل کواکسیال، کابل برق و کابل های دیگر. ساده ترین روش