موضوع جستجو: سیم وکابل - ۶ مورد پیدا شد

۱ . روند قیمت مس و آلومینیوم : روند قیمت تا تاریخ 1401/06/16 روز ماه نرخ دلار نیمایی   LME ($) فروردین خرید فروش میانگین شمش آلومینیوم  مس کاتد شنبه 29 265,145 267,553 266,349 یکشنبه 30 265,389 267,800 266,595 دوشنبه 31 266,201 268,619 267,410 2,290.5 7,652.5 سه شنبه 1 266,256 268,675 267,466 2,260.0 7,707.0 چهارشنبه 2 266,403 268,823 267,613     پنجشنبه 3           جمعه 4         میانگین 265,733 268,147 266,940 2,275.25 7,679.75               LME میانگین هفته گذشته 2347.5 7730.1  LME ($) میزان تغییرات -72.3 -50.4 درصد تغییرات -3.08% -0.65% قیمت پایه هفته جاری (ریال) 668,691 2,050,033 قیمت هفته گذشته (ریال) 686,080 2,052,027 میزان تغییرات (ریال) -17,389 -1,994 درصد تغییرات
۲ . با ساختمان سیم و کابل : با ساختمان سیم و کابل بخش اول _هادی تعریف علمی هادی:قسمتی از کابل که هدایت جریان برق را بر عهده دارد. هادی می تواند از جنس مس، آلومینیوم، آلیاژ آلومینیوم و.... باشد تقسیم بندی هادی
۳ . با ساختمان سیم و کابل : های محافظ   .عایق:بخشی از سیم و کابل که مانع هدایت جریان برق است  :عایق ها در سیم و کابل به انواع  زیر به کار می روند  عایق نوار پیچ( Lapped insulation) از جنس نوار که در
۴ . ساختار سیم و کابل : سیم وکابل از اصلی ترین تجهیزات برقی ساختمان می توان به سیم و کابل برق اشاره کردکه مسیرهای عبور جریان الکتریکی می باشند و اساس و پایه ساختمان سازی محسوب می
۵ . سیم وکابل : سیم یا wire از یک یا چند رشته باریک مسی یا آلومینیومی تشکیل شده که برخی از آنها سیم مفتول یا تک رشته ای و برخی دیگر سیم
۶ . روش شناسایی کابل مرغوب : مرغوب: ۱-سطح بیرونی سیم و کابل باید صاف و فاقد هرگونه فرورفتگی و برجستگی باشد (موج دار بودن سطح سیم وکابل های غیرقابل انعطاف ایراد محسوب نمی شود). ۲-قطر زیاد عایق یا