موضوع جستجو: هادی هوایی - ۳ مورد پیدا شد

۱ . ساختار سیم و کابل : که هم هادی خوبی برای جریان برق باشند و هم روکش عایق آنها به گونه ای درست از آسیب رسیدن به مغزی سیم ها و کابل ها جلوگیری کند و
۲ . کابل خودنگهدار : خطوط با هادی های لخت هوایی منجر به بروز حوادث خطرات جانی و حوادث می شود و یا اینکه رعایت حریم خطوط برق و سایر نکات فنی و ایمنی شبکه
۳ . سیم وکابل : سیم و هادی عایق تشکیل شده است. مانند کابل شبکه، کابل کواکسیال، کابل برق و کابل های دیگر. ساده ترین روش تشخیص بین این دو این است که سیم معمولا